Troll Hunter โทรล ฮันเตอร์ คนล่ายักษ์

· Updated On · Posted On
Troll Hunter โทรล ฮันเตอร์ คนล่ายักษ์
7.0/26561 votes

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เรื่อง Troll Hunter โทรล ฮันเตอร์ คนล่ายักษ์
เรื่อยย่อ : นักเรียนกลุ่มหนึ่งตรวจสอบการฆ่าหมีลึกลับชุดหนึ่ง แต่ได้รู้ว่ามีสิ่งที่อันตรายกว่านั้นเกิดขึ้นอีกมากมาย พวกเขาเริ่มติดตามนักล่าลึกลับโดยรู้ว่าเขาเป็นนักล่าโทรลล์

คุณภาพความชัด : HD ชัวร์
ถ้าไม่เชื่อดูได้จากคะแนนที่ลงขันกัน

Imdb : 7

คลังหนัง : ปี2010
ตัวอย่างหนัง

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *