The Iron Lady มาร์กาเรต แทตเชอร์ หญิงเหล็กพลิกแผ่นดิน

· Updated On · Posted On
The Iron Lady มาร์กาเรต แทตเชอร์ หญิงเหล็กพลิกแผ่นดิน
7.0/26943 votes

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เรื่อง The Iron Lady มาร์กาเรต แทตเชอร์ หญิงเหล็กพลิกแผ่นดิน
เรื่อยย่อ : มาร์กาเร็ตแทตเชอร์ ผู้สูงวัยพูดคุยกับจินตนาการถึงสามีที่เพิ่งเสียชีวิตของเธอขณะที่เธอพยายามทำใจกับการตายของเขาในขณะที่ฉากชีวิตในอดีตของเธอตั้งแต่วัยสาวไปจนถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษเข้ามาแทรกแซง

คุณภาพความชัด : HD ชัวร์
ถ้าไม่เชื่อดูได้จากคะแนนที่ลงขันกัน

Imdb : 6.4

คลังหนัง : ปี2011
ตัวอย่างหนัง

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *