The Dreamers รักตามฝันไม่มีวันสลาย

· Updated On · Posted On
The Dreamers รักตามฝันไม่มีวันสลาย
7.0/26326 votes

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เรื่อง The Dreamers รักตามฝันไม่มีวันสลาย
เรื่อยย่อ : The Dreamers รักตามฝันไม่มีวันสลาย
หนุ่มอเมริกันที่เรียนในปารีสในปี 1968 ได้สร้างมิตรภาพกับพี่ชายและน้องสาวชาวฝรั่งเศส ฉากหลังของการจลาจลของนักเรียนในปารีสปี ’68

คุณภาพความชัด : HD ชัวร์
ถ้าไม่เชื่อดูได้จากคะแนนที่ลงขันกัน

Imdb : 7.2

คลังหนัง : ปี2003
ตัวอย่างหนัง

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *