Mongolian Death Worm หนอนยักษ์เลื้อยทะลุโลก

· Updated On · Posted On
Mongolian Death Worm หนอนยักษ์เลื้อยทะลุโลก
7.0/26471 votes

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เรื่อง Mongolian Death Worm หนอนยักษ์เลื้อยทะลุโลก
เรื่อยย่อ : เมื่อ บริษัท น้ำมันสัญชาติอเมริกันตั้งโรงงานขุดเจาะทดลองในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของมองโกเลียพวกเขาได้ปลุกรัง สัตว์ร้ายเริ่มแพร่พันธุ์และแพร่กระจายกลืนกินทุกคนที่ขวางทาง

คุณภาพความชัด : HD ชัวร์
ถ้าไม่เชื่อดูได้จากคะแนนที่ลงขันกัน

Imdb : 3.3

คลังหนัง : ปี2010
ตัวอย่างหนัง

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *