Grave Encounters คน ล่า ผี

· Updated On · Posted On
Grave Encounters คน ล่า ผี
7.0/27365 votes

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เรื่อง Grave Encounters คน ล่า ผี
เรื่อยย่อ : สำหรับรายการเรียลลิตี้ตามล่าท้าผีทีมงานฝ่ายผลิตได้ขังตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีผีสิงอยู่และอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงเกินไป

คุณภาพความชัด : HD ชัวร์
ถ้าไม่เชื่อดูได้จากคะแนนที่ลงขันกัน

Imdb : 6.1

คลังหนัง : ปี2011
ตัวอย่างหนัง

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *