Frozen นรกแขวนฟ้า

· Updated On · Posted On
Frozen นรกแขวนฟ้า
7.0/26423 votes

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เรื่อง Frozen นรกแขวนฟ้า
เรื่อยย่อ : นักสกีสามคนที่ติดอยู่บนกระเช้าลอยฟ้าถูกบังคับให้เลือกชีวิตหรือความตายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าอันตรายมากกว่าการอยู่นิ่ง ๆ และแช่แข็งจนตาย

คุณภาพความชัด : HD ชัวร์
ถ้าไม่เชื่อดูได้จากคะแนนที่ลงขันกัน

Imdb : 6.1

คลังหนัง : ปี2010
ตัวอย่างหนัง

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *